Korálkování I.

10. duben 2019 - v rámci tvořivých dílen proběhlo seznámení se základy šitých šperků