Služby

Městská knihovna Žatec zajišťuje zejména knihovnické, referenční, bibliografické a informační služby a další činnosti související s činností knihovny jako kulturní instituce a komunitního centra:
 • poskytování knihovnických, bibliografických, referenčních a informačních služeb všeobecného charakteru;  
 • přístup do odborných databází, on-line katalogu, souborného katalogu a k síti internet;
 • činnost studovny s internetem v oddělení pro dospělé čtenáře a činnost dětského počítačového centra v oddělení pro dětské čtenáře;
 • kopírování  ve formátech A3, A4, scanování, laminování a balení knih;
 • výprodej vyřazených knih, periodických publikací a ostatních nosičů informací;
 • zajišťování lekcí informačního vzdělávání pro školská zařízení a pořadů pro širokou veřejnost, akce pro děti a dospělé, různé projekty, workshopy, výstavy, přednášky, besedy a soutěže, publikační a další činnosti;
 • odborná pomoc při vyhledávání literatury a konzultace při výběru literatury;
 • zodpovídání dotazů faktografického a informačního charakteru;
 • relaxační zóny a studijní místa, včetně využití wifi zóny;
 • možnost využití odkládacích prostor v šatních skříňkách;
 • zajišťování výkonu regionálních funkcí v základních knihovnách regionu Žatecka a Podbořanska, a to zejména v oblastech tvorby výměnných knihovních souborů, jejich oběhu a distribuce, aktualizace a revize knihovních fondů, poradenské a konzultační činnosti.

Své služby zajišťuje knihovna v hlavní budově (oddělení dospělí a pro děti, studovna, multifunkční sálek) a ve svých třech pobočkách v městských částech - pobočka Jih pro děti a dospělé a dvě pobočky pro seniory v pečovatelských domech Jih a Podměstí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


Město Žatec Ůstecký kraj Severočeská vědecká knihovna NK SKCR Vaše Literatura Čtení pomáhá Čte si rád Kamarádka knihovna Celé česko čte dětem ČBDB Magnesia Litera Portál české literatury