Služby

Městská knihovna Žatec zajišťuje zejména knihovnické, referenční, bibliografické a informační služby a další činnosti související s činností knihovny jako kulturní instituce a komunitního centra:
 • poskytování knihovnických, bibliografických, referenčních a informačních služeb všeobecného charakteru;  
 • přístup do odborných databází, on-line katalogu, souborného katalogu a k síti internet;
 • činnost studovny s internetem v oddělení pro dospělé čtenáře a činnost dětského počítačového centra v oddělení pro dětské čtenáře;
 • kopírování  ve formátech A3, A4, scanování, laminování a balení knih;
 • výprodej vyřazených knih, periodických publikací a ostatních nosičů informací;
 • zajišťování lekcí informačního vzdělávání pro školská zařízení a pořadů pro širokou veřejnost, akce pro děti a dospělé, různé projekty, workshopy, výstavy, přednášky, besedy a soutěže, publikační a další činnosti;
 • odborná pomoc při vyhledávání literatury a konzultace při výběru literatury;
 • zodpovídání dotazů faktografického a informačního charakteru;
 • relaxační zóny a studijní místa, včetně využití wifi zóny;
 • možnost využití odkládacích prostor v šatních skříňkách;
 • zajišťování výkonu regionálních funkcí v základních knihovnách regionu Žatecka a Podbořanska, a to zejména v oblastech tvorby výměnných knihovních souborů, jejich oběhu a distribuce, aktualizace a revize knihovních fondů, poradenské a konzultační činnosti.

Své služby zajišťuje knihovna v hlavní budově (oddělení dospělí a pro děti, studovna, multifunkční sálek) a ve svých třech pobočkách v městských částech - pobočka Jih pro děti a dospělé a dvě pobočky pro seniory v pečovatelských domech Jih a Podměstí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


Město Žatec Ůstecký kraj Severočeská vědecká knihovna NK SKCR Vaše Literatura Čtení pomáhá Čte si rád Kamarádka knihovna Celé česko čte dětem ČBDB Magnesia Litera Portál české literatury Tichá linka Bookstart