VÝPŮJČNÍ SLUŽBY

výpůjční služby - půjčujeme knihy, časopisy, noviny, audioknihy, CD, interaktivní knihy s elektronickou tužkou, deskové hry, didaktické boxy, a to formou absenční (mimo knihovnu) nebo prezenční (v prostorách knihovny) výpůjčky

rezervace dokumentů - pokud v online katalogu naleznete titul, který si chcete vypůjčit a není momentálně k dispozici (je vypůjčen), můžete si jej rezervovat prostřednictvím svého čtenářského konta, případně osobně či telefonicky v knihovně

prodloužení výpůjční doby - veškeré knihovní dokumenty vyjma časopisů a denního tisku půjčujeme na dobu 30 dnů; pokud nejsou rezervované dalším čtenářem, je možné jejich výpůjčku prodloužit. Časopisy půjčujeme na dobu 14 dnů s možností prodloužení výpůjčky. Výpůjční lhůtu lze prodloužit prostřednictvím svého čtenářského konta, telefonicky či osobně v knihovně.

donášková služba - pro méně pohyblivé a imobilní občany je možné zařídit donáškovou službu. Stačí se osobně či telefonicky domluvit  a nahlásit své jméno, adresu a informace, o jaké knihy, časopisy či zvukové dokumenty máte zájem.

meziknihovní výpůjční služba - pokud vámi žádaný titul nemáme ve fondu knihovny, je možné jej zajistit z jiné knihovny za poplatek dle Ceníku služeb


Město Žatec Ůstecký kraj Severočeská vědecká knihovna NK SKCR Vaše Literatura Čtení pomáhá Čte si rád Kamarádka knihovna Celé česko čte dětem ČBDB Magnesia Litera Portál české literatury Tichá linka Bookstart