Prohlášení přístupnosti

Zdrojový kód je vytvořen podle norem XHTML 1.0 Strict, vizuální prezentace pak pomocí kaskádových stylů (CSS 2.1). Informační hodnota webu zůstává zachována bez použití stylů či obrázků.

Tyto stránky splňují všechny důležité zásady přístupnosti. Veškeré texty jsou definovány v relativních jednotkách a lze je jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů. Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami.

Informace, poskytované pomocí obrázků, jsou k dispozici rovněž v textové podobě pomocí alternativního textu.

Město Žatec Ůstecký kraj Severočeská vědecká knihovna NK SKCR Vaše Literatura Čtení pomáhá Čte si rád Kamarádka knihovna Celé česko čte dětem ČBDB Magnesia Litera Portál české literatury Tichá linka Bookstart