Meziknihovní výpůjční služba

Meziknihovní výpůjční služba (MVS) je poskytována v souladu s obsahem zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), jeho prováděcí vyhláškou vydanou Ministerstvem kultury pod č. 88/2002 Sb. a metodickými pokyny Národní knihovny ČR.

Pro čtenáře

  • Služba MVS se poskytuje výhradně registrovaným uživatelům knihovny a je zpoplatněna dle aktuálního ceníku knihovny.
  • Službou MVS zprostředkováváme k vypůjčení dokumenty, které knihovna nevlastní ve svém fondu, z jiných knihoven ČR. Výpůjční dobu a způsob půjčení určují knihovny, které nám dokumenty zasílají k vypůjčení.
  • Požadavky MVS je nutné zadávat osobně na každý konkrétní titul. Formuláře jsou k dispozici ve všech odděleních knihovny.
  • Oznámení o vyzvednutí dokumentu MVS zasíláme běžnou poštou nebo na e-mail.
  • Dokumenty nevyzvednuté v určeném termínu se vracejí zpět (termín je uveden na oznámení o MVS nebo stanoví knihovník). Povinnost čtenáře uhradit vynaložené náklady na MVS však zůstává nedotčena.
  • Povinnost uhradit poplatek za MVS má čtenář i v případě pozdního stornování svého požadavku, byl-li již dokument službou MVS objednán.

Pro knihovny

Knihovnám Ústeckého kraje zajišťujícím regionální funkce poskytujeme služby MVS zdarma. Ostatním knihovnám účtujeme náklady na poštovné a balné ve výši 60 Kč (doporučené psaní) až 100 Kč (balík/zásilka. Fakturu posíláme s každou zásilkou.

V případě dotazů se můžete obrátit na Blanku Konečnou konecna@mekzatec.cz nebo na oddělení MVS mvs@mekzatec.cz.

Pro poskytování této služby platí u všech titulů časový odstup cca 1 - 1,5 roku od doby vydání dokumentu. Děkujeme za pochopení.Město Žatec Ůstecký kraj Severočeská vědecká knihovna NK SKCR Vaše Literatura Čtení pomáhá Čte si rád Kamarádka knihovna Celé česko čte dětem ČBDB Magnesia Litera Portál české literatury Tichá linka Bookstart