DLOUHODOBÉ PROJEKTY

Čtenáři čtenářům aneb dejme knihám další šanci - čtenáři i veřejnost mohou donést své vlastní přečtené knihy do regálu v hlavní knihovně, kde najdou další využití. Odnášejí si je jiní čtenáři nebo je předáváme dál v rámci projektů Kniha do vlaku, Plážová knihovna a Knihobudky.

Kniha do vlaku - na hlavním nádraží Českých drah máme umístěný regál s knihami, který průběžně doplňujeme knihami vyřazenými z fondu knihovny, dary od čtenářů a knihami z projektu Čtenáři čtenářům. Princip fungování: vezmi knihu, přečti ji a vrať zpět zde nebo do jiné knihovničky na nádraží nebo dones jinou.

Plážová knihovna - zajišťuje celoročně výpůjční službu "bez registrace a bez poplatků" návštěvníkům koupaliště a sauny; princip fungování: vezmi knihu, přečti ji a vrať nebo dones jinou. Regál s knihami a časopisy je umístěný ve vestibulu koupaliště.

Knihobudky - představuje umístění "skříněk na knihy", tzv. knihobudek, v prostoru Kapucínské zahrady (jedna v dolní a jedna v horní části zahrady). Jedná se o bezplatné půjčování a výměnu knih mezi veřejností na principu: půjč si knihu, přečti ji a vrať nebo vyměň za jinou, ideálně jednu dej a jednu si vezmi.

Konverzační klub v němčině - pravidelná středeční odpolední setkávání zájemců o německý jazyk bez lektora, kde mluví každý podle svých schopností a možností.

Program Zelená knihovna - zahrnuje soubor aktivit zaměřených na zelenější způsob života. Stálé projekty, které spadají do tohoto programu, jsou: vermikompostování (knihovnické žížalky), semínkovna, bylinkový truhlík, ptačí budka, hmyzí domečky. Dále chystáme tematicky zaměřené přednášky a pro dětské čtenáře tvořivá odpoledne v upcyklačním stylu.


Město Žatec Ůstecký kraj Severočeská vědecká knihovna NK SKCR Vaše Literatura Čtení pomáhá Čte si rád Kamarádka knihovna Celé česko čte dětem ČBDB Magnesia Litera Portál české literatury Tichá linka Bookstart