DLOUHODOBÉ PROJEKTY

Čtenáři čtenářům aneb dejme knihám další šanci - čtenáři i veřejnost mohou donést své vlastní přečtené knihy do regálu v hlavní knihovně, kde najdou další využití. Odnášejí si je jiní čtenáři nebo je předáváme dál v rámci projektů Kniha do vlaku, Plážová knihovna a Knihobudky.

Kniha do vlaku - na hlavním nádraží Českých drah máme umístěný regál s knihami, který průběžně doplňujeme knihami vyřazenými z fondu knihovny, dary od čtenářů a knihami z projektu Čtenáři čtenářům. Princip fungování: vezmi knihu, přečti ji a vrať zpět zde nebo do jiné knihovničky na nádraží nebo dones jinou.

Plážová knihovna - zajišťuje celoročně výpůjční službu "bez registrace a bez poplatků" návštěvníkům koupaliště a sauny; princip fungování: vezmi knihu, přečti ji a vrať nebo dones jinou. Regál s knihami a časopisy je umístěný ve vestibulu koupaliště.

Knihobudky - představuje umístění "skříněk na knihy", tzv. knihobudek, v prostoru Kapucínské zahrady (jedna v dolní a jedna v horní části zahrady). Jedná se o bezplatné půjčování a výměnu knih mezi veřejností na principu: půjč si knihu, přečti ji a vrať nebo vyměň za jinou, ideálně jednu dej a jednu si vezmi.

Konverzační klub v němčině - pravidelná středeční odpolední setkávání zájemců o německý jazyk bez lektora, kde mluví každý podle svých schopností a možností.

Program Zelená knihovna - zahrnuje soubor aktivit zaměřených na zelenější způsob života. Stálé projekty, které spadají do tohoto programu, jsou: vermikompostování (knihovnické žížalky), semínkovna, bylinkový truhlík, ptačí budka, hmyzí domečky. Dále chystáme tematicky zaměřené přednášky a pro dětské čtenáře tvořivá odpoledne v upcyklačním stylu.


Město Žatec Ůstecký kraj Severočeská vědecká knihovna NK SKCR Vaše Literatura Čtení pomáhá Čte si rád Kamarádka knihovna Celé česko čte dětem ČBDB Magnesia Litera Portál české literatury