Žatecké dvorky

14. září 2019 - sobotní odpoledne na dvorku a terase na hradbách plné tvoření a hudby