Nabídka knihovnicko informačních lekcí pro 2. stupeň základních škol

24. Malujeme s knihou
       
Dětští ilustrátoři. Autoři a přehled díla. Ukázky z díla...
       Doporučeno pro 5. - 6. ročníky ZŠ.

25. Josef a Karel Čapkové
       
Život a dílo. Úryvky z dětství. Ukázky z díla...
       Doporučeno pro 5. - 6. ročníky ZŠ.

26. Naučná literatura
       
Druhy literatury. Krásná a naučná literatura. Slovníky a rejstříky. Práce s naučnou literaturou. On-line katalog....
       Doporučeno pro 6. - 7. ročníky ZŠ.

27. Jules Verne
      
Život a dílo. Ukázky z díla...
      Doporučeno pro 6. - 7. ročníky ZŠ.

28. Karel Jaromír Erben
       
Život a dílo. Ukázky z díla...
       Doporučeno pro 6. - 7. ročníky ZŠ.

29. Báje, pověsti, kroniky
       
Poznáte je? Praktická hodina. Vysvětlení pojmů. Úryvky z děl...
       Doporučeno pro 6. - 8. ročníky ZŠ.

30. Zdeněk Svěrák
       
Život a dílo. Literární a filmová tvorba pro děti i dospělé. Divadlo Járy Cimrmana, spolupráce s Ladislavem Smoljakem.  
       Ukázky z díla...
       Doporučeno pro 6. - 9. ročníky ZŠ.

31. Počátky literatura pro děti a mládež
       Autoři literatury pro děti a mládež, přehled díla. Ukázky z díla...
       Doporučeno pro 6. - 9. ročníky ZŠ.

32. Poznáte z ukázek?
       
Praktická hodina. Úryvky a ukázky z děl doporučené školní literatury (výběr konkrétních autorů po dohodě s pedagogy)...
       Doporučeno pro 6. - 9. ročníky ZŠ.

33. Doporučená literatura
       
Jaroslav Foglar, Daniel Defoe, Jules Verne a Jack London. Autoři a výběr z díla. Ukázky z díla...
       Doporučeno pro 6. - 9. ročníky ZŠ.

34. Karel Hanek Mácha
       
Život a dílo. Ukázky z díla...
       Doporučeno pro 6. - 9. ročníky ZŠ a SŠ.

35. William Shakespeare
       
Život a dílo. Ukázky z díla...
       Doporučeno pro 7. - 9. ročníky ZŠ a SŠ.

36. Zpracování knihy
       
Od nákupu ke čtenáři. Odborné zpracování knih. Práce s on-line katalogem (tvorba, význam, využití).
       Doporučeno pro 7. - 9. ročníky ZŠ.

37. O knihovnách
       
Vznik, historie, význam a typy knihoven. Základní všeobecné informace. Služby knihoven. Bibliografie. Meziknihovní služba...
       Doporučeno pro 8. - 9. ročníky ZŠ.

38. Regionální literatura
       
Historie. Osobnosti regionální literatury. Ukázky z díla...
       Doporučeno pro 8. - 9. ročníky ZŠ a SŠ.

39. Poezie, próza a drama v ukázkách
       Autoři a dílo. Ukázky z děl... (výběr konkrétních autorů po dohodě s pedagogy)
       Doporučeno pro 8. - 9. ročníky ZŠ a SŠ.

40. Informatika
      
Seznámení s knihovnou pro dospělé čtenáře. Orientace ve fondu. Systém řazení knih. Seznámení s on-line katalogem a další 
      dle dohody.  


Dále nabízíme po předchozí dohodě možnost realizace dalších knihovnicko informačních lekcí zpracováním literárních nebo jazykových témat na základě podnětů pedagogů a po předchozí dohodě možnost návštěvy knihovny v rámci výuky jazyka a literatury nebo výuku přímo v prostorách jednotlivých oddělení s využitím knihovního fondu.

(tel. centrální knihovna 415 710 203, pobočka Jih 725 877 782)   


Město Žatec Ůstecký kraj Severočeská vědecká knihovna NK SKCR Vaše Literatura Čtení pomáhá Čte si rád Kamarádka knihovna Celé česko čte dětem ČBDB Magnesia Litera Portál české literatury