Nabídka knihovnicko informačních lekcí pro střední školy

34. Karel Hanek Mácha
       Život a dílo. Ukázky z díla....

35. William Shakespeare
      
 Život a dílo. Ukázky z díla....

38. Regionální literatura
       Historie. Osobnosti regionální literatury. Ukázky z díla...

39. Poezie, próza a drama v ukázkách
       Autoři a dílo. Ukázky z děl... (výběr konkrétních autorů po dohodě s pedagogy)

40. Informatika
       
Seznámení s knihovnou pro dospělé čtenáře. Orientace ve fondu. Systém řazení knih. Seznámení s on-line katalogem a další   
       dle dohody


Dále nabízíme po předchozí dohodě možnost realizace dalších knihovnicko informačních lekcí zpracováním literárních nebo jazykových témat na základě podnětů pedagogů a po předchozí dohodě možnost návštěvy knihovny v rámci výuky jazyka a literatury nebo výuku přímo v prostorách jednotlivých oddělení s využitím knihovního fondu.

(tel. centrální knihovna 415 710 203, pobočka Jih 725 877 782)   


Město Žatec Ůstecký kraj Severočeská vědecká knihovna NK SKCR Vaše Literatura Čtení pomáhá Čte si rád Kamarádka knihovna Celé česko čte dětem ČBDB Magnesia Litera Portál české literatury