Nabídka knihovnicko informačních lekcí pro 1. stupeň základních škol

01. Pohádková olympiáda
       
Hraní a hádání s pohádkami. Ukázky z knih...
       Doporučeno pro 1. - 2. ročníky ZŠ.

02. Hrátky se slovy
       
Jazykové hry, říkadla, pořekadla, přísloví. Poezie zábavnou formou. Procvičení paměti a výslovnosti...
       Doporučeno pro 1. - 2. ročníky ZŠ.

03. Cesta za knihou
       
Zacházení s knihou, vznik knihy, seznámení s oddělením knihovny pro děti...
       Doporučeno pro 1. - 2. ročníky ZŠ.

04. Pohádky
       Čtení a povídání o pohádkách. Význam a smysl pohádek. Druhy pohádek. Autoři, postavy, chrakteristika...
       Doporučeno pro 1. - 3. ročníky ZŠ.

05. Velikonoce
       
Svátky jara. Zvyky, obyčeje a tradice...
       Doporučeno pro 1. - 5. ročníky ZŠ.

06. Vánoce
 
     Adventní čas. Zvyky, obyčeje a tradice...
       Doporučeno pro 1. - 5. ročníky ZŠ.

07. Malujeme s pohádkou
     
 Ilustrace knihy. Poučení zábavnou formou. Hra na ilustrátory...
       Doporučeno pro 1. - 5. ročníky ZŠ.

08. Procházka světem knih
       
Orientace v knihovním fondu Oddělení pro dětské čtenáře knihovny, žánry literatury, způsob řazení knih...
       Doporučeno pro 2. - 3. ročníky ZŠ.

09. Autoři a ilustrátoři knih pro děti
       
Kdo je autor? Kdo je ilustrátor? Jak číst knihu? Knihy a časopisy pro děti...
       Doporučeno pro 2. - 3. ročníky ZŠ.

10. Hrátky s knihou
     
 Poučení hravou a zábavnou formou. Poznáte úryvek z knihy? Poznáte autora? 
       Doporučeno pro 2. - 4. ročníky ZŠ.

11. František Hrubín
       
Život a dílo. Ukázky z díla...
       Doporučeno pro 2. - 4. ročníky ZŠ.

12. Knihovna
       
Seznámení s knihovnou. Orientace v knihovním fondu dětské literatury. Způsob řazení knih. Seznámení práce s on-line
       katalogem...
       Doporučeno pro 2. - 5. ročníky ZŠ.

13. Cesta knihy od autora ke čtenáři
       
Jak vzniká kniha? Nakladatelství a edice...
       Doporučeno pro 3. - 5. ročníky ZŠ.

14. Josef Lada
     
Život a dílo. Ukázky z díla...
      Doporučeno pro 3. - 5. ročníky ZŠ.

15. Ondřej Sekora
       
Život a dílo. Ukázky z díla...
       Doporučeno pro 3. - 5. ročníky ZŠ.

16. František Nepil
       
Život a dílo. Ukázky z díla...
       Doporučeno pro 3. - 5. ročníky ZŠ.

17. Čeští pohádkáři
     
 Autoři pohádek. Přehled díla autorů. Ukázky z děl...
       Doporučeno pro 3. - 5. ročníky ZŠ.

18. Hrajeme divadlo
       
Praktická hodina s loutkovým divadlem. Jak se hraje loutkové divadlo...
       Doporučeno pro 3. - 5. ročníky ZŠ.

19. Historie Žatce
       
Historický vývoj města. Památky Žatce...
       Doporučeno pro 3. - 5. ročníky ZŠ.

20. Staré pověsti české
       
Poznáte je? Stručně o pověstech. Úryvky z pověstí...
       Doporučeno pro 3. - 5. ročníky ZŠ.

21. Co věděly prababičky...
       
Ukázka z knihy Stoletá holka. Vysvětlení pojmů zábavnou formou (nářečí, lidová rčení, archaismy)...
       Doporučeno pro 3. - 5. ročníky ZŠ.

22. O knize
       
Historie, vznik a výroba knihy, rozbor knihy, zajímavosti ze světa knih...
       Doporučeno pro 4. - 5. ročníky ZŠ.

23. Zdeněk Svěrák
       
Životopis, literární tvorba pro děti, písňové texty. Ukázky z díla...
       Doporučeno pro 4. - 5. ročníky ZŠ.

24. Malujeme s knihou
       
Dětští ilustrátoři. Autoři a přehled díla. Ukázky z díla...
       Doporučeno pro 5. - 6. ročníky ZŠ.

25. Josef a Karel Čapkové
       
Život a dílo. Úryvky z dětství. Ukázky z díla...
       Doporučeno pro 5. - 6. ročníky ZŠ.


 Dále nabízíme po předchozí dohodě možnost realizace dalších knihovnicko informačních lekcí zpracováním literárních nebo jazykových témat na základě podnětů pedagogů a po předchozí dohodě možnost návštěvy knihovny v rámci výuky jazyka a literatury nebo výuku přímo v prostorách jednotlivých oddělení s využitím knihovního fondu.

(tel. centrální knihovna 415 710 203, pobočka Jih 725 877 782)  

Město Žatec Ůstecký kraj Severočeská vědecká knihovna NK SKCR Vaše Literatura Čtení pomáhá Čte si rád Kamarádka knihovna Celé česko čte dětem ČBDB Magnesia Litera Portál české literatury