Předregistrace online – podrobný návod

Předregistraci online mohou využít noví zájemci o členství v knihovně, není určena k prodloužení stávajících registrací. Předregistrace urychlí administrativní proces registrace a ušetří váš čas.


Jak postupovat?

● v registračním formuláři zadejte všechny požadované údaje označené hvězdičkou
   a potvrďte (dole) tlačítkem Registrovat
 
● potvrzením tlačítka Registrovat se registrační formulář odešle do našeho systému
   a bude vám vytvořen čtenářský účet
 
● následující pracovní den od nás obdržíte emailem pokyny k dokončení
   registrace s upozorněním, že registraci je možné dokončit výhradně osobně
 
pro dokončení registrace je nezbytná osobní návštěva v knihovně (aktuálně u
   výdejního okénka knihovny), na které se prokážete platným osobním dokladem  
   totožnosti a podepíšete Přihlášku čtenáře
 
pro dokončení registrace čtenáře mladšího 15 let je nezbytná účast také jeho
   zákonného zástupce, který se prokáže platným osobním dokladem totožnosti a  
   podepíše spolu se čtenářem Přihlášku čtenáře
 
pro dokončení registrace je nutno uhradit registrační poplatek dle platného ceníku
   (aktuálně převodem na účet číslo 15835481/0100 a do zprávy pro příjemce uvést celé jméno)
   
● po úplném dokončení registrace budete mít přístup ke službám naší knihovny
   (aktuálně pouze výdej předem objednaných výpůjček)
 
● zasláním předregistrace se zavazujete, že jste se seznámili s Knihovním řádem a
   zavazuje se k jeho dodržování
 
● předregistrace je platná 14 kalendářních dní, poté bude ze systému smazána

Subjekt údajů bere na vědomí, že své osobní údaje poskytuje Městské knihovně Žatec ke zpracování podle článku 6 odst. 1. písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie (dále jen „EU“) 2016/679 ze dne 27.04.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, protože jejich zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Neuzavře-li subjekt údajů příslušnou smlouvu do 14 kalendářních dnů ode dne předregistrace, Městská knihovna Žatec jako správce poskytnuté osobní údaje z databáze vymaže.

Bližší informace a rady ●  telelefon: 415 243 243, email: knihovna@mekzatec.cz

Město Žatec Ůstecký kraj Severočeská vědecká knihovna NK SKCR Vaše Literatura Čtení pomáhá Čte si rád Kamarádka knihovna Celé česko čte dětem ČBDB Magnesia Litera Portál české literatury Tichá linka Bookstart