Říjen 2022 v knihovně

Publikováno: 13.11.2022 | Autor: Městská knihovna Žatec

Městská knihovna Žatec připravila v minulém měsíci pestrou nabídku aktivit nejen pro čtenáře knihovny. V Týdnu knihovny využila řada čtenářů čtenářské amnestie, tedy vrácení půjčených dokumentů bez sankčních poplatků za pozdní vrácení. Mnozí rodiče uvítali možnost zaregistrovat zdarma do knihovny své děti. Početné příznivce historika, publicisty a spisovatele Vlastimila Vondrušky potěšilo osobní setkání s autorem, které proběhlo 5. 10. z kapacitních důvodů v prostorách Staré papírny. Závěr Týdne knihovny patřil dětem a jejich oblíbenému nocování v knihovně s bohatým doprovodným programem.

Během října probíhaly také naše pravidelné akce, například Angličtina hrou (Playtime is fun) pro nejmenší čtenáře, Snídaně s příběhem (Brain&Breakfast), pravidelné návštěvy dětí ze školních družin, činnost dětského Klubu knihomolů nebo Čtenářského klubíku pro děti z mateřských škol. Svou činnost zahájil Čtenářský seniorklub v Domě s pečovatelskou službou U Hřiště. Velký zájem byl o Rodinné odpoledne, které ve středu 26. 10. přilákalo mnoho návštěvníků k rozličným aktivitám. Vyráběly se sovičky, zdobily tašky, pekly podzimní sušenky a četly ukázky dětských knih. Nechyběli jsme ani na Stezce odvahy s podtitulem Putování 2022. Poznali jste nás?

Říjen v knihovně byl opravdu pestrý a již nyní se můžete těšit na akce další. My se na vás těšíme!



Zpět

Město Žatec Ůstecký kraj Severočeská vědecká knihovna NK SKCR Vaše Literatura Čtení pomáhá Čte si rád Kamarádka knihovna Celé česko čte dětem ČBDB Magnesia Litera Portál české literatury Tichá linka Bookstart