ARCHIV LEKCÍ

Ve dnech 20. a 21. ledna 2020 se konaly besedy se spisovatelkou Markétou Harasimovou pro žáky základních a středních škol. Besed s názvy Kočkohrátky, Domácí násilí či Uteč své depresi se zúčastnilo více než 150 žáků.
  
V měsíci březnu, věnovanému aktivitám pro čtenáře a na podporu čtení, uspořádala Městská knihovna Žatec již tradiční akci pro prvňáčky. V budově městského divadla se dne 6. března 2020 odehrál slavnostní akt pasování prvňáčků na čtenáře pod pasovací taktovkou známého ilustrátora Adolfa Dudka. Jako první byla na programu zábavná interaktivní pohádka O šípkové Růžence. Během svého vystoupení pan Dudek rozesmál a zapojil do vyprávění nejen malé školáčky, ale i paní učitelky a přítomné rodiče, prarodiče a přátele. Po předvedení svého krátkého třídního vystoupení na pódiu a složení čtenářského slibu bylo postupně slavnostně pasováno na čtenáře téměř 240 prvňáčků. Školáci dostali na památku upomínkové předměty a možnost do konce března se nechat zdarma zaregistrovat v knihovně a využívat tak veškerých nabízených služeb a aktivit. 
V pátek 22. března 2019 proběhla dvě autorská čtení spisovatelky Dany Šianské pro žáky 5. tříd základních škol. Autorka dětem představila svoji dosavadní tvorbu, pohovořila o tom, co ji vedlo k napsání knih a přečetla z nich krátké ukázky. Dále se věnovala své nejnovější knize Kletba prince Fabrise, kdy četbu ukázek prolínala s diskuzí s dětmi. Na závěr došlo také na zvídavé dětské otázky. Besed s autorkou se zúčastnilo více než 80 dětí.

V průběhu týdne od 10. do 14. června 2019 se uskutečnilo několik vystoupení ilustrátora Adolfa Dudka v žateckých mateřských a základních školách. Dětem ve svých interaktivních programech Cestovatelské kreslení a Malování pro děti ukázal, že kreslit dokáže každý, i když si to nemyslí. Vykouzlil úsměv i slzy smíchu na mnoha tvářích. Spokojenost vládla nejen na straně dětí, ale i dospělých a již nyní se všichni těšíme na další setkání s ním plné radosti. 

S koncem školního roku uspořádala Městská knihovna Žatec již tradiční akci pro prvňáčky. V budově divadla se dne 6. června 2019 odehrál slavnostní akt pasování prvňáčků na čtenáře pod pasovací taktovkou známého ilustrátora Adolfa Dudka. Jako první byla na programu zábavná interaktivní pohádka O třech malých prasátkách. Pan Dudek rozesmál a zapojil do vyprávění nejen malé školáčky, ale i paní učitelky a přítomné rodiče, prarodiče a přátele. Po přečtení čtenářského slibu bylo postupně slavnostně pasováno přes 230 prvňáčků. Školáci dostali jako dárek pamětní medaili, pěknou knížku a poukázku do knihovny. S tou se pasovaný školák může do konce června nechat zdarma zaregistrovat v knihovně.
  

Městská knihovna Žatec připravila v rámci programu Březen měsíc čtenářů autorské čtení novinářky a spisovatelky Terezy Meravé. Literární besedy se konaly pro žáky třetích až pátých tříd 22. a 26. března 2018. Autorka děti seznámila nejen se svojí poslední knihou Tajemství Klementina, ale také se dvěma předchozími Jak se straší Stráchnivec a Nevyplašte Hadipouše. Na besedách přečetla ukázky z knih, povídala si s dětmi o hlavních hrdinech a jejich dobrodružstvích, ale seznámila je i s tím, co obnáší práce spisovatele a jak kniha vzniká. Děti si v průběhu besedy zasoutěžily o sladké odměny a na závěr jim zodpověděla jejich zvídavé dotazy, kterých byla opravdu spousta. Zájemci si mohli zakoupit samotnou knihu s osobním věnováním. Čtyři besedy pro více než 220 žáků základních škol se konaly v krásném prostředí Sedmikrásky Žatec z.s. a ve školní družině Základní školy Jižní, kterým touto cestou děkujeme za laskavou spolupráci. Setkání dětí s autorkou se uskutečnilo také pro děti v Základní škole Staňkovice.

Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského uspořádala Městská knihovna Žatec dne 5. června 2018 v Městském divadle v Žatci za hojné účasti rodičů a prarodičů malých školáků. Žáci každé třídy nejprve na jevišti společně zazpívali píseň či zarecitovali báseň, složili čtenářský slib a poté byli jednotlivě pasováni na rytíře Řádu čtenářského skutečným rytířem. Na památku obdrželi pamětní medaili, knihu a zároveň možnost bezplatného přihlášení do knihovny. Slavnostního dopoledne se zúčastnily všechny základní školy ze Žatce a celkem bylo odpasováno 200 prvňáčků. Za laskavou spolupráci děkujeme touto cestou Městskému divadlu Žatec.


Město Žatec Ůstecký kraj Severočeská vědecká knihovna NK SKCR Vaše Literatura Čtení pomáhá Čte si rád Kamarádka knihovna Celé česko čte dětem ČBDB Magnesia Litera Portál české literatury Tichá linka Bookstart