ČTENÁŘSKÝ KLUB PRO PŘEDŠKOLÁKY

Čtenářský klub pro předškoláky

Čtenářský klub je koncipován zejména jako podpora adoplnění vzdělávacího programu mateřských škol a podporuje rozvoj budoucíhočtenářství. Hlavním cílem je zvýšit povědomí o možnostech, které knihynabízejí. Hravou a nenásilnou formou se děti naučí orientovat v knihovně azároveň pracovat s knihami. Každá lekce se bude týkat jedné vybrané knihy,kterou si s dětmi přečteme, doplníme ukázkami, hrami a výtvarnou činností.Součástí lekce bude i práce s interaktivní tabulí.

Jak se přihlásit?

Čtenářský klub se koná v knihovně zdarma. Délkalekce je 30-50 minut. Doporučený počet pro jednu lekci je 10-15 dětí. Po dohodělze délku, téma nebo náplň pozměnit a přizpůsobit.

Klub se koná vždy v úterý, středu a čtvrtek od 8.30do 12.00 hodin v průběhu celého školního roku (září až červen).

Přihlášení je možné na základě sdíleného přihlašovacíhoformuláře, který rozešleme vždy na začátku měsíce. Objednávání je možné do 15.dne v měsíci na měsíc následující (např. do 15. května se můžete přihlásitna červen).

Přihlášení na lekce je závazné a každou změnu je nutnéoznámit nejpozději dva dny před termínem emailem nebo telefonicky.

V případě zájmu o účast v Čtenářském klubunás kontaktujte prostřednictvím telefonního nebo emailového spojení. 

Kontakt: Mgr. Veronika Košťáková, Petra Misarová, tel. 415 243 243, mob. 606 718 944, e-mail: akce@mekzatec.cz


Město Žatec Ůstecký kraj Severočeská vědecká knihovna NK SKCR Vaše Literatura Čtení pomáhá Čte si rád Kamarádka knihovna Celé česko čte dětem ČBDB Magnesia Litera Portál české literatury