NABÍDKA LEKCÍ PRO ŠKOLY

Vážení pedagogové, představujeme Vám nabídku besed a lekcí informačního vzdělávání, které jsme připravili pro děti, žáky a studenty vašich mateřských, základních a středních škol. Jedná se o krátké tematické celky v časovém rozsahu 45 - 60 minut, které svou náplní, formou  a strukturou odpovídají informačnímu vzdělávání dětí a mladistvých. V případě Vašeho zájmu lze také připravit lekci "na zakázku" na konkrétní téma. V takovém případě je však třeba nás kontaktovat s doporučeným předstihem 2 - 3 týdnů. Besedy pro mateřské školy jsou zaměřené zejména na první kontakt s knihou a knihovnou. Děti se v jejich průběhu zábavnou formou seznámí s prostředím knihovny a osvojí si první návyky zacházení s knihou. Téma lze po dohodě přizpůsobit.

Doufáme, že si z naší nabídky vyberete a brzy nás navštívíte.

Nabídka knihovnicko informačních lekcí pro mateřské školy

Nabídka knihovnicko informačních lekcí pro 1. stupeň základních škol

Nabídka knihovnicko informačních lekcí pro 2. stupeň základních škol

Nabídka knihovnicko informačních lekcí pro střední školy

Město Žatec Ůstecký kraj Severočeská vědecká knihovna NK SKCR Vaše Literatura Čtení pomáhá Čte si rád Kamarádka knihovna Celé česko čte dětem ČBDB Magnesia Litera Portál české literatury