Obecní knihovna Blatno

Evidenční číslo knihovny:                  1349

Zřizovatel:                                            Obec Blatno

Starosta obce:                                     Václav Beneš

Umístění knihovny:                             Blatno čp. 59 (budova OÚ), 439 84 Blatno

Provozní doba:                                     pondělí a středa 8 - 16 hodin

Počet hodin pro veřejnost týdně:     16

Knihovnice:                                           Marcela Dubcová

Telefon:                                                 415 217 523

Internet v knihovně:                            ano


Obecní knihovna Blatno nemá vlastní knihovní fond, v knihovně se půjčují knihy v rámci výměnných souborů knih určených pro obecní knihovny regionu a knihy z fondu Městské knihovny Žatec. 


Web Obce Blatno

Web Obecní knihovny Blatno

Katalog Obecní knihovny Blatno

Fotogalerie

Vytvořeno automaticky systémem


Město Žatec Ůstecký kraj Severočeská vědecká knihovna NK SKCR Vaše Literatura Čtení pomáhá Čte si rád Kamarádka knihovna Celé česko čte dětem ČBDB Magnesia Litera Portál české literatury