Obecní knihovna Vroutek

Evidenční číslo knihovny:                  1347

Zřizovatel:                                            Město Vroutek

Starosta obce:                                     Jaromír Kubelka

Umístění knihovny:                             Na Průhoně čp. 120 (Dům mládeže),  439 82 Vroutek

Provozní doba:                                     úterý a čtvrtek 15 - 18 hodin

Počet hodin pro veřejnost týdně:     6

Knihovnice:                                           Judita Hessová

Telefon:                                                 413 035 370

Internet v knihovně:                            ano

Za dlouhá léta své existence si knihovna vybudovala rozsáhlý vlastní knihovní fond. Od roku 2002 je zásobena knihami v rámci výměnných souborů knih určených pro obecní knihovny regionu a knihami z fondu Městské knihovny Žatec. Knihovna byla v roce 2006 přestěhována do nově zrekonstruovaných prostor s připojením na internet.

Web Město Vroutek

Web Obecní knihovny Vroutek

Katalog Obecní knihovny Vroutek

Fotogalerie

Vytvořeno automaticky systémem


Město Žatec Ůstecký kraj Severočeská vědecká knihovna NK SKCR Vaše Literatura Čtení pomáhá Čte si rád Kamarádka knihovna Celé česko čte dětem ČBDB Magnesia Litera Portál české literatury Tichá linka Bookstart