Obecní knihovna Krásný Dvůr

Evidenční číslo knihovny:                  1421

Zřizovatel:                                            Obec Krásný Dvůr

Starosta obce:                                     Mgr. Lea Jandová

Umístění knihovny:                             Krásný Dvůr čp. 117 (budova OÚ), 439 72  Krásný Dvůr

Provozní doba:                                     středa 15:30 - 16:30 hodin

Počet hodin pro veřejnost týdně:     1

Knihovnice:                                           Lea Jandová

Telefon:                                                 415 210 020

Internet v knihovně:                            ano


V knihovně se půjčují knihy ze stálého, poměrně rozsáhlého, knihovního fondu obecní knihovny, který byl v roce 2018 rekatalogizován.  K dispozici jsou dále knihy z výměnných souborů knih určených pro obecní knihovny regionu. 


Web obce Krásný Dvůr

Web Obecní knihovny Krásný Dvůr

Katalog Obecní knihovny Krásný Dvůr

Fotogalerie

Vytvořeno automaticky systémem


Město Žatec Ůstecký kraj Severočeská vědecká knihovna NK SKCR Vaše Literatura Čtení pomáhá Čte si rád Kamarádka knihovna Celé česko čte dětem ČBDB Magnesia Litera Portál české literatury Tichá linka Bookstart