Obecní knihovna Libočany

Evidenční číslo knihovny:                  1422

Zřizovatel:                                            Obec Libočany

Starosta obce:                                     Ivan Teuber

Umístění knihovny:                             Libočany čp. 103 (budova OÚ), 439 75 Libočany

Provozní doba:                                     pondělí a středa 9 - 10 a 15 - 17 hodin

Počet hodin pro veřejnost týdně:      6

Knihovnice:                                           Jaroslava Kopčíková

Telefon:                                                 415 711 910

Internet v knihovně:                            ano


Obecní knihovna má vlastní fond, dále je zásobena knihami v rámci výměnných souborů knih určených pro obecní knihovny regionu. Knihovna má v obci dlouholetou tradici, regionální funkce jsou knihovně poskytovány Městskou knihovnou Žatec od roku 2002. 


Web Obce Libočany

Web Obecní knihovny Libočany

Katalog Obecní knihovny Libočany

Fotogalerie

Vytvořeno automaticky systémem


Město Žatec Ůstecký kraj Severočeská vědecká knihovna NK SKCR Vaše Literatura Čtení pomáhá Čte si rád Kamarádka knihovna Celé česko čte dětem ČBDB Magnesia Litera Portál české literatury Tichá linka Bookstart