Obecní knihovna Nové Sedlo

Evidenční číslo knihovny:                  1344

Zřizovatel:                                            Obec Nové Sedlo

Starosta obce:                                     Petr Sýkora

Umístění knihovny:                             Hlavní čp. 13,  Nové Sedlo, 438 01 Žatec

Provozní doba:                                     úterý 15:30 - 17 hodin

Počet hodin pro veřejnost týdně:     1,5

Knihovnice:                                           Hana Kovandová

Telefon:                                                 415 786 247

Internet v knihovně:                            ano


Obecní knihovna má dlouholetou tradici a v roce 2017 začala budovat svůj vlastní fond, převážně z darů čtenářů obce a okolí. Knihovna je i nadále zásobena knihami v rámci výměnných souborů knih určených pro obecní knihovny regionu a knihami z fondu Městské knihovny Žatec. Knihovní fond je několikrát do roka doplňován a obměňován dle požadavků čtenářů. 


Web obce Nové Sedlo

Web Obecní knihovny Nové Sedlo

Katalog Obecní knihovny Nové Sedlo

Fotogalerie

Vytvořeno automaticky systémem


Město Žatec Ůstecký kraj Severočeská vědecká knihovna NK SKCR Vaše Literatura Čtení pomáhá Čte si rád Kamarádka knihovna Celé česko čte dětem ČBDB Magnesia Litera Portál české literatury Tichá linka Bookstart