Obecní knihovna Žiželice

Evidenční číslo knihovny:                  1348

Zřizovatel:                                            Obec Žiželice

Starosta obce:                                     Květa Panská

Umístění knihovny:                             Žiželice čp. 7 (budova OÚ),  439 01 Žatec

Provozní doba:                                     středa 16:00 - 18:00 hodin

Počet hodin pro veřejnost týdně:     2

Knihovnice:                                           Jarmila Běhounková

Telefon:                                                 415 728 658

Internet v knihovně:                            ano

Obecní knihovna Žiželice postupně buduje svůj vlastní knihovní fond a zároveň je zásobena knihami v rámci výměnných souborů knih určených pro obecní knihovny regionu. Součástí knihovny je internetové centrum.  

Web Obce Žiželice

Web Obecní knihovny Žiželice

Katalog Obecní knihovny Žiželice

Fotogalerie

Vytvořeno automaticky systémem


Město Žatec Ůstecký kraj Severočeská vědecká knihovna NK SKCR Vaše Literatura Čtení pomáhá Čte si rád Kamarádka knihovna Celé česko čte dětem ČBDB Magnesia Litera Portál české literatury Tichá linka Bookstart