REGIONÁLNÍ FUNKCE

   
Výkon regionálních funkcí je financován z rozpočtu Ústeckého kraje formou účelové neinvestiční dotace. Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven je podpořeno Ústeckým krajem.                        

Městská knihovna Žatec je od roku 2002 knihovnou pověřenou výkonem regionálních funkcí v základních knihovnách regionu Žatecka a Podbořanska.

Pověření výkonem regionálních funkcí představuje výkon odborných knihovnických a metodických činností k zajištění knihovnických, bibliografických a informačních služeb v základních knihovnách regionu, zajištění všeobecné dostupnosti těchto služeb široké veřejnosti v obcích regionu a podpora odborných činností základních knihoven.

Výkon regionálních funkcí zahrnuje zejména:

1. tvorbu výměnných knihovních souborů, jejich cirkulaci a distribuci; kvalitní, aktuální a odborně zpracované knihovní fondy v základních knihovnách menších měst a obcí a jejich efektivní využití; akvizici, katalogizaci a technickou úpravu výměnných souborů; tvorbu a evidenci pohybu výměnného fondu,

2. revize a aktualizace knihovních fondů, fyzické revize knihovních fondů, prověrky, aktualizace a evidence knihovních fondů,

3. statistiku a průzkum knihovnických činností, zpracování ročních statistik o činnosti knihoven za jednotlivé knihovny a sumář za region,

4. poradenskou a konzultační činnost, knihovnickou administrativu a evidenci, zpracování příslušných dokumentů, sledování legislativních změn a informace o nových projektech pro knihovny,

5. vzdělávání knihovníků zejména formou individuálního proškolování s prací na PC, knihovním systémem LANius a internetem, multimédii a další, semináře a porady,

Kontakty:

Ludmila Králová  metodický pracovník regionálních funkcí
 e-mail:   kralova@mekzatec.cz
telefon:  415 710 203 nebo 774 843 558

Mgr. Radka Filková  ředitelka Městské knihovny Žatec
e-mail:     filkova@mekzatec.cz
telefon:  415 710 203 nebo 725 877 781


Město Žatec Ůstecký kraj Severočeská vědecká knihovna NK SKCR Vaše Literatura Čtení pomáhá Čte si rád Kamarádka knihovna Celé česko čte dětem ČBDB Magnesia Litera Portál české literatury Tichá linka Bookstart