Obecní knihovna Staňkovice

Evidenční číslo knihovny:                  1346

Zřizovatel:                                            Obec Staňkovice

Starosta obce:                                     Pavel Pařízek

Umístění knihovny:                             Postoloprtská čp. 8,  439 49 Staňkovice

Provozní doba:                                     pondělí a středa 15:00 - 17:00 hodin, lichá sobota 10:00 - 12:00

Počet hodin pro veřejnost týdně:     5

Knihovnice:                                           Jana Cambelová

Telefon:                                                 607 711 714

Internet v knihovně:                            ano

Obecní knihovna Staňkovice prošla za dobu svého trvání mnoha změnami. V roce 2005 byla přestěhována do nových prostor nově zrekonstruovaného Obecního úřadu a připojena na internet. Knihovna má rozsáhlý vlastní fond, který je průběžně doplňován knihami v rámci výměnných souborů knih určených pro obecní knihovny regionu. Knihovna získala titul Knihovna regionu 2007 a byla nominována na Knihovnu roku 2017 Ústeckého kraje. 

Web Obce Staňkovice

Web Obecní knihovny Staňkovice

Katalog Obecní knihovny Staňkovice


Město Žatec Ůstecký kraj Severočeská vědecká knihovna NK SKCR Vaše Literatura Čtení pomáhá Čte si rád Kamarádka knihovna Celé česko čte dětem ČBDB Magnesia Litera Portál české literatury Tichá linka Bookstart