Obecní knihovna Sedčice

Evidenční číslo knihovny:                  1345

Zřizovatel:                                            Obec Nové Sedlo

Starosta obce:                                     Ing. Jaroslav Zídek

Umístění knihovny:                             Sedčice čp. 9,  Nové Sedlo, 438 01 Žatec

Provozní doba:                                     pondělí 17 - 18 hodin

Počet hodin pro veřejnost týdně:     1

Knihovnice:                                           Helena Kubátová

Telefon:                                                 415 786 126 (OÚ Nové Sedlo)

Internet v knihovně:                            ano


Obecní knihovna je zásobena knihami v rámci výměnných souborů knih určených pro obecní knihovny regionu a knihami z fondu Městské knihovny Žatec.  V současné době nemá vlastní knihovní fond. V roce 2005 obec přemístila knihovnu do nově zrekonstruovaných prostor detašovaného pracoviště Obecního úřadu s připojením k internetu. 


Web obce Nové Sedlo

Web Obecní knihovny Sedčice

Katalog Obecní knihovny Sedčice


Fotogalerie

Vytvořeno automaticky systémem


Město Žatec Ůstecký kraj Severočeská vědecká knihovna NK SKCR Vaše Literatura Čtení pomáhá Čte si rád Kamarádka knihovna Celé česko čte dětem ČBDB Magnesia Litera Portál české literatury Tichá linka Bookstart