Obecní knihovna Lubenec

Evidenční číslo knihovny:                  1343

Zřizovatel:                                            Obec Lubenec

Starosta obce:                                     Jiří Chaloupecký

Umístění knihovny:                             Podbořanská čp. 239, 439 83 Lubenec

Provozní doba:                                     pondělí a středa 13 - 16 hodin

Počet hodin pro veřejnost týdně:     6

Knihovnice:                                           Jitka Holá

Telefon:                                                 415 212 288 (OÚ Lubenec)

Internet v knihovně:                            ano

Pobočka knihovny:                              Obecní knihovna Ležky


Obecní knihovna Lubenec má rozsáhlý knihovní fond a velký počet čtenářů. Od roku 2002 získává knihy v rámci výměnných souborů knih určených pro obecní knihovny regionu a z knihovního fondu Městské knihovny Žatec. V roce 2004 byla knihovna propojena s nově vybudovaným internetovým centrem, tím se činnost knihovny rozšířila také o možnost přístupu k internetu.


Web Obce Lubenec

Web Obecní knihovny Lubenec

Katalog Obecní knihovny Lubenec

Fotogalerie

Vytvořeno automaticky systémem


Město Žatec Ůstecký kraj Severočeská vědecká knihovna NK SKCR Vaše Literatura Čtení pomáhá Čte si rád Kamarádka knihovna Celé česko čte dětem ČBDB Magnesia Litera Portál české literatury Tichá linka Bookstart