Obecní knihovna Ležky

Pobočka Obecní knihovny Lubenec

Zřizovatel:                                            Obec Lubenec

Starosta obce:                                     Jiří Chaloupecký

Umístění knihovny:                             Ležky čp. 49, 439 83 Lubenec

Provozní doba:                                     pondělí 17 - 18 hodin

Počet hodin pro veřejnost týdně:     1

Knihovnice:                                           Anna Vavriková

Telefon:                                                 415 212 288 (OÚ Lubenec)

Internet v knihovně:                            ne


Knihovna v obci Ležky má dlouholetou tradici. Do roku 2002 si knihovníci půjčovali knihy z Obecní knihovny Lubenec, od uvedeného data je zásobena knihami v rámci výměnných souborů knih určených pro obecní knihovny regionu. V současné době jsou knihy v obci půjčovány převážně formou donášky do domu.


Web Obce Lubenec

Web Obecní knihovny Lubenec

Katalog Obecní knihovny Lubenec

Fotogalerie

Vytvořeno automaticky systémem


Město Žatec Ůstecký kraj Severočeská vědecká knihovna NK SKCR Vaše Literatura Čtení pomáhá Čte si rád Kamarádka knihovna Celé česko čte dětem ČBDB Magnesia Litera Portál české literatury